счетоводство на занаятчии като свободна професия

Счетоводство на занаятчиите като свободна професия – всичко, което трябва да знаете

 

Счетоводство на занаятчиите в България като свободна професия е темата на днешната ни статия. Ако току що сте си взели свидетелството за калфа или майстор и желаете основният ви доход да идва от занаята, който упражнявате имате 7 дни да вземете решение дали ще се регистрирате като ЕООД или като свободна професия.

А в тази статия може да прочетете как се става майстор Художествено плетиво, но стъпките важат и за всички други занаяти:

Как се става майстор Художествено плетиво

Друг много важен момент преди да се захванете с регистрации и изпити е да си направите сметката дали изобщо ще можете да се издържате с този занаят, а за това е нужно правилно ценообразуване на ръчно изработените изделия или услуги, които ще предлагате.

Повече за правилното ценообразуване прочетете тук:

За цената на ръчното плетиво и от какво се определя тя?

Защо точно 7 дни? Това е срокът, в който трябва да се регистрирате по Булстат, след като вече имате законен документ, който удостоверява, че имате право да упражнявате даден занаят.

Или да регистрирате фирма като ЕООД или еднолично дружество с ограничена отговорност.

И двата варианта имат плюсове и минуси, но в днешната статия ще разгледаме какво представлява счетоводството на занаятчиите, регистрирани като свободна професия или фрийлансъри.

Счетоводството на занаятчиите като всяко друго счетоводство е сложна тема, която се променя и актуализира постоянно и силно ви препоръчвам да се консултирате със счетоводител, преди да предприемете стъпките описани в тази статия.

плетене на една кука деница парижкова , майстор художествено плетива плете на една кука в планината, начало на блог за плетене на една кука, вълнена прежда, счетоводство за занаятчии

Счетоводство на занаятчиите като свободна професия

Процедурата, която трябва да преминете след като вече имате вашето свидетелство за майстор или калфа е лесна и почти безплатна. Както казах вече първо е регистрацията по Булстат.

Регистрация по БУЛСТАТ

Подавате заявление по образец за регистрация по БУЛСТАТ в Агенция по вписванията, по електронен път или на място в съответното териториално поделение на Агенцията. Ако ще практикувате самостоятелно, попълвате заявление, което се казва “Заявление за вписване на обстоятелства, относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 9 или осигурител по чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ”. Ако с други занаятчии се обединявате в гражданско дружество, попълвате това заявление.

Към заявлението прилагате подписана декларация за истинността на заявените обстоятелства, която се казва “Декларация по чл. 9, ал. 4 от Закона за регистъра БУЛСТАТ”.

Плащате такса от 10 лв. и прилагате платежно нареждане към заявлението.

Гражданските дружества прилагат и дружествения си договор.

Регистрацията по Булстат се прави в 7-дневен срок, в противен случай подлежите на глоба от 100 лв. до 1000 лв.

След регистрацията, ще получите единен идентификационен код (ЕИК).

счетоводство на занаятчии като свободна професия

Регистрация в НАП

След като вече сте се регистрирали в Агенцията по вписванията е ред на НАП. В 7-дневен срок от започване на дейността ви, трябва да подадете декларация в офис на НАП на адреса ви по лична карта. В декларацията трябва да се посочи датата на започване на трудова дейност и вида на осигуряването.

След като сте приключили с НАП е ред и на Общината.

Регистрация в Общината за патентен данък

Ако дейността ви е патентна (козметик, маникюрист и други) трябва да подадете Декларация за патент по чл. 61 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в съответната община по местонахождение на обекта.

Данъци на занаятчиите като свободна професия

Патентен данък

Облагането с данъци е различно за всяка дейност.

Когато дейността е патентна, се облага с патентен данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). С годишен патентен данък се облагат физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват патентни дейности, за доходите си от патентни дейности, изброени изчерпателно в Приложение №4 към Глава втора от Закона за местните данъци и такси, при условие че:

оборотът за предходната година не превишава 50 000 лв.;

–  не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон).

Размерът на патентния данък се определя от Общинският съвет в граници, съгласно приложение № 4 в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община. 

Когато дейността не е патентна, се плащат данъци по Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ).

Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа е 10%. Определя се след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и платените през тримесечието осигуровки.

Нормативно признатите разходи са 25 %, а ако сте журналист или деец на науката, културата или образованието или лице, упражняващо дейност като адвокат (след 01.01.2023 г.) – 40%. (Вижте повече в чл. 29 от ЗДДФЛ)

счетоводство на занаятчии като свободна професия

Ако оборотът ви за една астрономическа година е над 100 000 лв.трябва да се регистрирате по ДДС. Това се налага и в случаите когато продавате в чужбина или ползвате услугите на международни платформи като Facebook, Etsy и др.

Регистрация по ДДС

Регистрацията се извършва след като подадете заявление за регистрация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП или по електронен път. Заявлението трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него прилагате документи необходимите документи.

Осигуровки за занаятчиите със свободни професии

Като занаятчия вие сте самоосигуряващо се лице и дължите осигуровки за:

 • държавно обществено осигуряване;
 • допълнително задължително пенсионно осигуряване;
 • здравно осигуряване

По желание може да правите осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство.

Всяка година от 01 до 31 януари може да променяте вида на осигуряването си за съответната календарна година.

Важно е да уточним, че дължите осигуровки само за времето, в което сте извършвали трудова дейност. По всяко време на годината може да подадете в НАП „Декларация за прекъсване на дейността“ и за времето, в което сте прекъснали дейност няма да дължите осигуровки.

счетоводство на занаятчии като свободна професия

Данъци за занаятчиите регистрирани като фрийлансъри

 • Данък върху доходите на физическите лица (ДОДФЛ). Този данък се начислява върху общата годишна годишна данъчна основа, която се определя като разлика между общата годишна брутна данъчна основа и разходите за дейността, които са признати за данъчни цели. Общата годишна брутна данъчна основа включва всички приходи от дейността, включително приходите от продажба на стоки и услуги, приходите от авторски и лицензионни възнаграждения, приходите от наеми и др.

 

 • Данък върху добавената стойност (ДДС). Този данък се начислява върху облагаемата стойност на доставките на стоки и услуги, които извършвате. Облагаемата стойност на доставките се определя като разликата между нетната стойност на доставките и данъчната основа за акцизи.

 

 • Патентен данък. Този данък се начислява върху дейностите, които са обявени за патентни дейности от общините. Размерът на патентния данък се определя от общината в зависимост от вида на дейността и обема на оборотите.

Плюсове на свободната професия или фрийланс за занаятчиите

 • Нямате задължение да издавате касови бележки
 • По всяко време на годината може да спирате и започвате дейност и да плащате осигуровки само за периода, в който сте упражнявали дейността
 • Имате 25% или 40% нормативно признати разходи, които няма да е нужно да доказвате.
 • Можете да избирате дали да плащате пълният пакет осигуровки или да не се осигурявате за общо заболяване и майчинство
 • Може да администрирате сами счетоводството си, което ще ви спести разходи за счетоводител, ако обемът ви на продажби не е голям
 • Регистрацията като свободна професия става по-бързо и лесно
 • Имате по-малко административни задължения
 • Плащате по-малко данъци и осигуровки
счетоводство за занаятчии като свободна професия

Регистрацията на занаятчиите като свободна професия или фрийланс е много подходяща когато започвате вашия бизнес и не знаете все още с какви приходи ще разполагате.

Когато обемът на продажби и разходи се увеличи регистрацията като ЕООД е по-добрият вариант за вашата работа.

  Ще ти бъда благодарна да споделиш тази статия, за да достигне до повече хора, на които да бъде полезна!

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Основни бримки на една кука – инструкции и видео уроци

Основни бримки на една кука – инструкции и видео уроци

Как се плетат основните бримки при плетене на една кука   В плетенето на една кука има няколко основни бримки, с които могат да се изплетат различни и красиви плетки. Има и голям набор от вариации на тези основни бримки, които правят техниката на плетене много...

повече информация
Модел за плетене на зайче и жилетка с мохер на една кука – Онлайн курс по плетене Април

Модел за плетене на зайче и жилетка с мохер на една кука – Онлайн курс по плетене Април

Как се плете заек амигуруми и жилетка с мохер на една кука   Плетените зайчета са едни от най-популярните модели за плетене на амигуруми и нямаше как да пропусна да ви покажа лесен модел за плетено зайче, което всеки да може да си направи, да е различно от...

повече информация
Как да се грижим за плетивата от акрилна прежда

Как да се грижим за плетивата от акрилна прежда

  Пране и сушене на плетива от акрилна прежда   Плетивата от акрилна прежда са по-лесни за поддръжка от плетива, които са от естествени суровини като памук, вълна, лен… Затова често този вид прежда е предпочитана от хора, които нямат време или желание да отделят...

повече информация
Шал с ажурна плетка и плетено пончо на една кука – Курс по плетене на една кука Март 2024 г.

Шал с ажурна плетка и плетено пончо на една кука – Курс по плетене на една кука Март 2024 г.

Как да си изплетете на една кука триъгълен шал с ажурна плетка и плетено пончо с поло яка и ръкави   Шал с ажурна плетка и лесно пончо с поло яка и ръкави са новите видео уроци в курса по плетене на една кука за месец Март. Добавих и едно бонус видео, в което ще...

повече информация
Акрилна прежда за плетене на една кука – всичко, което трябва да знаете

Акрилна прежда за плетене на една кука – всичко, което трябва да знаете

  Акрилна прежда – за и против   Акрилната прежда не ми е от най-любимите, но има своите предимства, за които ще ви разкажа днес. Разбира се, има най-различни видове и не може да слагаме всички под общ знаменател, затова ще се постарая в тази статия подробно да...

повече информация
Плетена шапка на една кука и пуловер с Пуфи – Онлайн курс по плетене Февруари 2024 г.

Плетена шапка на една кука и пуловер с Пуфи – Онлайн курс по плетене Февруари 2024 г.

  Как да си изплетете двуцветна шапка на една кука и пуловер с Пуфи - видео уроци  Февруари 2024 г.   Плетена шапка или шал? Много се чудех кои да са първите видео уроци, които да включа в онлайн курса по плетене на една кука и плетене с пръсти в YouTube канала...

повече информация
Деница Парижкова - майстор Художествено плетиво

Деница Парижкова - майстор Художествено плетиво

Всички модели и схеми, представени в този блог dennysbeauties.com, са мои авторски и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Нямате право да копирате, разпространявате, превеждате, продавате или използвате съдържанието на този блог с търговски цели.

Разрешавам използването на схемите и моделите ми за плетене за продажба на готови плетени изделия, при условие че изрично посочите моето авторство при публикуване на снимки на изделия, изработени по мои модели.

Благодаря за разбирането!

Е- БЮЛЕТИН
Контакти

Pin It on Pinterest

Share This