Ръчно плетиво на една кука, Деница Парижкова майстор художествено плетиво, ръчно плетено пончо на една кука , плетива на една кука

 

Майстор Художествено плетиво – нужно ли ми е и каква е процедурата за вписване в Националната занаятчийска камара

 

Доста често получавам запитвания каква е процедурата за кандидатстване и получаване на майсторско свидетелство. А напоследък забелязвам и как разни хора си коментират из социалните мрежи как едно майсторско свидетелство няма никаква стойност и се поставя под съмнение квалификацията и уменията на хората, които решават дали имате уменията и заслужавате майсторско свидетелство.

И реших, че тази статия ще е полезна на всички хора, които се чудят трябва ли им майсторско свидетелство и каква е процедурата по регистрация на занаятчия в България.

пуловер на една кука с плетка бобчета , модел за плетене на една кука на dennysbeauties, майсторско свидетелство

Майстор Художествено плетиво – трябва ли ми?

Има няколко причини, при които ще ви се наложи да се явите и успешно да преминете изпит за майстор Художествено плетиво.

Ето кои са те:

 • Искате да плетете и продавате ръчно изплетени изделия от вас, но не желаете да регистрирате фирма или ЕТ;
 • Искате да упражнявате занаята и да обучавате хора;
 • За самочувствие;

Тук ще вмъкна една забележка. Има три степени в упражняването на занаят – чирак, калфа и майстор. Чирак е най-ниската степен, в която се учат основите на занаята, калфа ставаш след като вече имаш определени умения и стаж, а майстор е най-висшата степен, която дава право да обучаваш калфи и чираци.

По-подробно може да прочетете тук:

Закон за занаятите

зимни плетива на една кука, зимни жилетки на една кука, модели за плетене на една кука, плетени жилетки на една кука, майсторско свидетелство

Държат се изпити пред Занаятчийската камара както за калфа, така и за майстор. И двете степени имат право да продават изделията си според законите на република България, но само занаятчии с успешно положен изпит и свидетелство за майстор имат право да преподават занаята. Това е най-важната разлика. Съответно и хората, които се явяват на изпит за майстор ще е нужно да притежават много по-високи умения, квалификация и знания от тези, които се явяват на изпит за калфа. Така, че ако идеята ви е само да продавате законно и свидетелство за калфа ще ви свърши същата работа.

Но за такива като мен, които обичат да споделят знанията и опита си е задължително да притежават свидетелство за майстор. Това беше и основната причина да се явя на изпит за майстор, а не за калфа.

А за третата група хора, които си мислят, че един лист хартия ще ги накара да се чувстват по-добри или по-можещи…. Ами, няма. Точно защото е просто един лист хартия.

Надявам се още тук съм изяснила на кого му трябва и на кого не майсторско свидетелство.

А за тези, които са решили, че са от хората, на които им трябва, ето и какви са стъпките за вписване в Националната Занаятчийска камара.

плетива с alize puffy, плетки с alize puffy, майстор художествено плетиво

Вписване в Националната Занаятчийска камара – процедура

Уменията, знанията и опита, които трябва да имате, за да се явите на изпит тук не мисля, че има нужда да ги коментираме, по-късно ще ви разкажа аз как се подготвих за моя изпит.

Подаване на заявление в Регионалната Занаятчийска камара за допускане до изпит за занаятчия

Заявлението може да напишете в свободен стил, трябва да включите опита и уменията си, евентуално и образование или квалификации, свързани с този занаят. Трябва да приложите и снимки на плетивата, които изработвате. В днешно време е много лесно и могат да се изпратят и през телефона, вече за това ще трябва да се разберете с хората, които ще приемат документите ви. Може да се явите във всяка една РЗК на територията на България. Тук няма значение къде живеете или къде ще упражнявате дейността. Единственото неудобство, ако ще се явявате на друго място е, че ще трябва да пътувате да изпита и после да присъствате на събранията, организирани от РЗК, но това не е задължително.

След като подадете заявлението за допускане до изпит се свиква комисия, която след като разглежда документите ви и плетивата, които изработвате, решава дали да ви допусне до изпит или не.

плетена жилетка с плетка на вълни, качулка и копчета на една кука dennys beauties, майстор художествено плетиво Деница Парижкова

Явяване на изпит за занаятчия

След като са одобрили вашата кандидатура сега трябва да съберете необходимите документи. Най-важни са препоръките от трима майстори, които трябва да бъдат представени на самия изпит. Те могат да бъдат написани в свободен текст като майсторът, който ви препоръчва трябва да се аргументира защо го прави, че познава работата ви и смята, че притежавате нужните умения и опит, за да бъдете добър професионалист във вашия занаят.

Когато аз се явявах на моя изпит носих част от плетивата, които съм изработвала, за да ги видят изпитващите. По време на изпита трябваше да обясня за тях – каква прежда съм използвала, защо, с каква техника са плетени, както и много други въпроси, свързани с познаването на материалите и различните техники на плетене. За изпита специално изплетох една блуза на шишове, макар, че не ги бях пипала около 20 години… Така, че мога и на две куки да плета, но просто не ми е интересно.

На изпита плетох панер с текстилна прежда и декорация от плетени цветя. Самият изпит отне няколко часа като включваше освен изплитането на панера, въпроси и проверка на плетивата, които бях занесла. Как са изработени, скрити ли са добре конците и тн.

След като преминете успешно изпита получавате свидетелство за калфа или майстор и в 7 дневен срок трябва да се регистрирате в Агенция по вписванията в регистър Булстат.

Повече за тази процедура и всички последващи, които ще е нужно да направите ще намерите в тази статия:

Счетоводство на занаятчиите като свободна професия – всичко, което трябва да знаете

плетиво на една кука декорация за дома dennys beauties, майстор художествено плетиво Деница Парижкова

Ето и таксите, които ще трябва да платите, според това на какъв изпит ще се явявате:

Тарифа за таксите, събирани по Закона за занаятите

1.Такси, събирани от регионалните занаятчийски камари

За разглеждане на заявление за вписване на занаятчийско предприятие в регистъра на занаятчиите и за издаване на удостоверение се събират следните такси:

 • за физически лица и еднолични търговци – 11 лв.;
 • за граждански дружества – 21 лв.;
 • за търговци по смисъла на Търговския закон – 31 лв.

За вписване на калфа в регистъра на калфите и за издаване на свидетелство за калфа се събира такса 30 лв.

За полагане на изпит за калфа се събира такса 70 лв.

За вписване на майстор в регистъра на майсторите се събира такса 5 лв.

За вписване на чирак в регистъра на чираците се събира такса 1 лв.

За издаване на удостоверение за произход на изделията, произвеждани в занаятчийско предприятие, се събира такса 10 лв.

За издаване на други удостоверителни документи се събира такса 5 лв.

 

плетиво на една кука декорация за дома dennys beauties, майстор художествено плетиво Деница Парижкова

Такси, които се събират от Националната занаятчийска камара

За издаване на майсторско свидетелство се събира такса 50 лв.

За полагане на майсторски изпит се събират следните такси:

 • за лицата, положили изпит за калфа – 150 лв.;
 • за лицата, предложени от управителните съвети с мотивирано решение на регионалните занаятчийски камари при наличие на основателни причини, включително за членовете на Задругата на майсторите на художествените занаяти, притежаващи майсторско свидетелство, издадено от задругата – 50 лв.;
 • за всички останали лица – 250 лв.

За повторно явяване за полагане на майсторски изпит съгласно чл.62 от Закона за занаятите се събира такса 50 лв.

За заверка на копие на майсторско свидетелство за легализация се събира такса 7 лв.

За издаване на дубликат на майсторско свидетелство се събира такса 5 лв.

За издаване на други удостоверителни документи се събира такса 5 лв.

Denny's Beauties - уроци по плетене на една кука и плетене с пръсти с Alize Puffy ,ръчно плетиво на една кука dennysbeauties Деница Парижкова майстор художествено плетиво, майстор художествено плетиво Деница Парижкова

Подготовка за изпит за майстор Художествено плетиво

Знам, че това може би ще е най-интересната част от статията, защото информация по тази тема няма. Нито в сайта на РЗК София, да не говорим, че Националната занаятчийска камара няма дори сайт, а в Google излиза страницата им във Facebook…

В какво време живеем – една обикновена плетачкаджийка има собствен сайт, който е блог за плетене на една кука, а цяла институция не… Ама хайде, то при нас всичко е възможно.

Откъде учих за изпита и колко време ми отне

Подготвях се за моя изпит усърдно с упражнения и учене всеки ден в продължение на година. На български литература по тази тема няма или е много оскъдна. Намерих една книга „ Модерно ръчно плетиво“, но за плетенето на една кука имаше двайсетина страници и то нищо съществено.

Втората книга, от която четох е „Плетене на една кука For Dummies “, но да си кажа и от нея не останах много очарована. За съвсем начинаещ е добре, но до там. Много ми помогна моята приятелка Бони, която също е майстор Художествено плетиво и ми даде нейни записки, от които се подготвях също.

А това, което ми свърши най-добра работа бяха чуждестранните блогове за плетене на една кука. Знаех общо взето какви неща трябва да науча и всеки ден ги пишех в Google и търсех информация за тях. После с преводача и така…

Колкото и да знаеш английски или руски, това си е специализирана литература и си има своите термини. Не беше лесно, но пък така изучих символите, абревиатурите и терминологията за плетене и на други езици.

плетене на една кука деница парижкова , майстор художествено плетива плете на една кука в планината, начало на блог за плетене на една кука, вълнена прежда, счетоводство за занаятчии, онлайн курс по плетене на една кука, майстор художествено плетиво Деница Парижкова

Ето и какво ще ви е нужно да знаете и можете, за да се явите успешно на изпита за майстор Художествено плетиво. Не претендирам за достоверност, просто споделям аз какво търсих и учих и много ми помогна за моя изпит.

 • Материалознание – видове прежди, коя за какво е подходяща, грижа за тях
 • Бримки и техники на плетене
 • Видове ръчно плетиво – да една, две, пет куки, макраме, поанлас, калоферска дантела, фриволите (имайте предвид, че различните техники на плетене са безброй, но е препоръчително да имате умения за плетене на една, две и пет куки, за другите е нужно да знаете как изглеждат, с какви материали се плетат и тн.)
 • Различни модели за плетене на една кука – кройки, изчисляване на бримки, сглобяване на плетивото.
 • Терминология и диаграми за плетене на една кука. Разчитане на схеми.
pleteni chanti i aksesoari s metalizirana prezhda metallic yarn, онлайн курс по плетене на една кука, майстор художествено плетиво Деница Парижкова

Това са темите по които аз най-много се готвих, като естествено трябва да се прилагат и на практика. Плетете различни и разнообразни модели, прилагайте на практика веднага това, което сте научили, защото най-лесния начин да научиш и запомниш нещо е да го направиш на момента.

Далеч съм от мисълта, че има някой който знае и може всичко. Има хора, които се специализират в определени техники или плетене на определени изделия.

Аз например обичам да плета основно дрехи и аксесоари на една кука. Други плетат основно играчки, а трети чорапи и терлици на 5 куки.

Всеки си намира това, което му доставя най-голямо удоволствие и му е интересно да плете. Но все пак трябва да имаме представа не само от това, в което сме тясно специализирани, а и от всички основни техники на плетене.

дълга плетена рокля на една кука dennys beauties ,ръчно плетиво на една кука dennysbeauties Деница Парижкова майстор художествено плетиво, майстор художествено плетиво Деница Парижкова

Едно малко уточнение, което пропуснах да ви споделя, като член на РЗК всяка година трябва да  плащате членски внос. Таксата за миналата година 2023 г. беше 60 лв.

Предимства на членството в Националната камара на занаятчиите

По-ниски данъци

На първо място това е, че няма да има нужда да регистрирате фирма, за да упражнявате занаятчийска дейност, а това изобщо не е малко. Ако дейността ви е патентна и не сте регистрирани по ДДС, с изключение на основанието за предоставяне и получаване на услуги от чужбина, ще плащате само патентен данък, който е различен за всяко населено място. Ще си спестите облагането с данъци според Закона за доходите на физическите лица, според който ще плащате данък в размер на 10 % след приспадане на 40% нормативно признати разходи. Като занаятчия, който извършва патентна дейност ще си плащате само патентния данък.

По-ниски разходи за счетоводство

Извършвайки търговска дейност като занаятчия и физическо лице ще си спестите задължителните разходи за професионален счетоводител, който трябва да имате, ако работите като фирма.

А да си признаем, занаятчиите не сме цъфнали, та да отделяме всеки месец по 200-300 лв., че и повече за счетоводни услуги.

Подкрепа на творците

Вписването ви като майстор на художественото плетиво в регистъра на занаятчиите ще ви даде възможност да участвате в различни събития, изложби и проекти, организирани от камарата, както и да вземете участие в търгове и пазари. Лично аз не ходя по такива мероприятия, но колегите ми, които са членове на Камарата често се организират и посещават изложения и базари.

Общност:

Общуване с други занаятчии:

Както и хората, които нямат майсторски свидетелства, така и тези, които имат са солидарни и се подкрепят. Споделят опит и знания както с колеги от същия занаят, така и с хора от други занаяти. Напоследък все по-често срещам коментари, че свидетелството не правело майстора и съм напълно съгласна. Но от колегите, които познавам и притежават такива свидетелства, всички са майстори в пълния смисъл на думата. Да, подкрепяме се и винаги ще се подкрепяме.

ръчно плетен шал на една кука с прежди от алпака, триъгълен шал на една кука, модел за плетене на шал на една кука, ръчно плетиво, ръчно плетиво на една кука, dennys beauties, майстор художествено плетиво Деница Парижкова

 

Най-малкото, защото сме имали смелостта да излезем на светло, да плащаме данъци и да се явяваме на изпити, на които други хора да оценяват работата ни. Защото това е нашата мисия и цел – да запазим и предадем на следващото поколение занаяти, които, ако не са ентусиасти като нас след няколко поколения тотално ще изчезнат.

И си е друго като имаш кетаб и признание за работата си, а не просто някаква фирма. Не, че едното изключва другото, моята приятелка Бони е майстор Художествено плетиво и работи с фирма. За някои занаятчии това е по-добрият вариант.

Но да обучаваш хора и да имаш претенции, че много знаеш и можеш, а да нямаш майсторско свидетелство, за мен е несериозно. Това беше и основната причина да реша да се явя на този изпит и да стана майстор.

Свидетелството за майстор не ме направи по-можеща, но ми даде законно право да преподавам плетене на една кука чрез YouTube канала ми Denny’s Beauties.

А това не е малко, ако искаш да се развиваш в тази сфера.

  Ще ти бъда благодарна да споделиш тази статия, за да достигне до повече хора, на които да бъде полезна!

ОТ СЪЩАТА КАТЕГОРИЯ:

Счетоводство на занаятчии като свободна професия

Счетоводство на занаятчиите като свободна професия - всичко, което трябва да знаете   Счетоводство на занаятчиите в България като свободна професия е темата на днешната ни статия. Ако току що сте си взели свидетелството за калфа или майстор и желаете основният ви...

За цената на ръчната изработка и от какво се определя тя?

Ценообразуване на ръчна изработка и ръчно плетиво   Често срещам в социалните мрежи разни коментари и не само по повод на ръчното плетиво, а и на всякакви ръчно изработени изделия, че цената била много висока. Малко е субективно какво значи висока... За някой,...

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Основни бримки на една кука – инструкции и видео уроци

Основни бримки на една кука – инструкции и видео уроци

Как се плетат основните бримки при плетене на една кука   В плетенето на една кука има няколко основни бримки, с които могат да се изплетат различни и красиви плетки. Има и голям набор от вариации на тези основни бримки, които правят техниката на плетене много...

повече информация
Модел за плетене на зайче и жилетка с мохер на една кука – Онлайн курс по плетене Април

Модел за плетене на зайче и жилетка с мохер на една кука – Онлайн курс по плетене Април

Как се плете заек амигуруми и жилетка с мохер на една кука   Плетените зайчета са едни от най-популярните модели за плетене на амигуруми и нямаше как да пропусна да ви покажа лесен модел за плетено зайче, което всеки да може да си направи, да е различно от...

повече информация
Как да се грижим за плетивата от акрилна прежда

Как да се грижим за плетивата от акрилна прежда

  Пране и сушене на плетива от акрилна прежда   Плетивата от акрилна прежда са по-лесни за поддръжка от плетива, които са от естествени суровини като памук, вълна, лен… Затова често този вид прежда е предпочитана от хора, които нямат време или желание да отделят...

повече информация
Шал с ажурна плетка и плетено пончо на една кука – Курс по плетене на една кука Март 2024 г.

Шал с ажурна плетка и плетено пончо на една кука – Курс по плетене на една кука Март 2024 г.

Как да си изплетете на една кука триъгълен шал с ажурна плетка и плетено пончо с поло яка и ръкави   Шал с ажурна плетка и лесно пончо с поло яка и ръкави са новите видео уроци в курса по плетене на една кука за месец Март. Добавих и едно бонус видео, в което ще...

повече информация
Акрилна прежда за плетене на една кука – всичко, което трябва да знаете

Акрилна прежда за плетене на една кука – всичко, което трябва да знаете

  Акрилна прежда – за и против   Акрилната прежда не ми е от най-любимите, но има своите предимства, за които ще ви разкажа днес. Разбира се, има най-различни видове и не може да слагаме всички под общ знаменател, затова ще се постарая в тази статия подробно да...

повече информация
Плетена шапка на една кука и пуловер с Пуфи – Онлайн курс по плетене Февруари 2024 г.

Плетена шапка на една кука и пуловер с Пуфи – Онлайн курс по плетене Февруари 2024 г.

  Как да си изплетете двуцветна шапка на една кука и пуловер с Пуфи - видео уроци  Февруари 2024 г.   Плетена шапка или шал? Много се чудех кои да са първите видео уроци, които да включа в онлайн курса по плетене на една кука и плетене с пръсти в YouTube канала...

повече информация
Деница Парижкова - майстор Художествено плетиво

Деница Парижкова - майстор Художествено плетиво

Всички модели и схеми, представени в този блог dennysbeauties.com, са мои авторски и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Нямате право да копирате, разпространявате, превеждате, продавате или използвате съдържанието на този блог с търговски цели.

Разрешавам използването на схемите и моделите ми за плетене за продажба на готови плетени изделия, при условие че изрично посочите моето авторство при публикуване на снимки на изделия, изработени по мои модели.

Благодаря за разбирането!

Здравейте, мили хора!

Казвам се Дени и съм майстор Художествено плетиво.

Обожавам да плета и да уча всички, които имат желание да се научат да плетат на една кука или с пръсти.

Имам YouTube канал и сайт с уроци за плетене. Можете да разгледате работата ми и благотворителните кампании, в които често се включвам в социалните ми мрежи или на сайта ми.

Защо да ме подкрепите с вашето дарение?

С вашата помощ ще имам възможност да правя все по-добри и разнообразни уроци и ръководства, които ще помогнат на повече хора да се впуснат в този чудесен свят на творчеството с плетене на една кука.

С вашата подкрепа ще създавам все по-качествено и полезно съдържание за сайта и YouTube канала ми с уроци по плетене на една кука и плетене с пръсти.

Вашето дарение ще ми помогне да продължа да правя плетенето на една кука и ръчното плетиво модерни и популярни в България.

А освен това ще имам възможност да участвам в повече благотворителни кампании в помощ на бездомните животинки и популяризирането на занаята плетене сред децата, с дарения и безплатни уроци на училища и читалища.

С вашата подкрепа ще мога да организирам безплатни работилници за деца, които искат да се научат да плетат на една кука или с пръсти, на които да изработваме изделия, които да даряваме на благотворителни базари в помощ на бездомни животни и деца в неравностойно положение.

С най-добри пожелания,

Деница Парижкова Denny’s Beauties

Е- БЮЛЕТИН
Контакти

Pin It on Pinterest

Share This