основни бримки на една кука, синджир бримка, нисък пълнеж, висок пълнеж

Как се плетат основните бримки при плетене на една кука

 

В плетенето на една кука има няколко основни бримки, с които могат да се изплетат различни и красиви плетки. Има и голям набор от вариации на тези основни бримки, които правят техниката на плетене много интересна и крайния резултат съвсем различен и наистина атрактивен.

Плетенето на една кука е чудесен начин да създадете красиви и практични изделия, използвайки само кука и прежда. Този занаят е сравнително лесен за усвояване, но е важно да се започне с основите.

В моя канал в YouTube Denny’s Beauties съм отделила специално внимание на хората, които тепърва ще се учат да плетат. Там може да намерите отделен плейлист Плетене на една кука за начинаещи, в който показвам основните бримки и техники за плетене.

В този статия ще ви разкажа и покажа освен за основните бримки, а и как да държите куката и преждата и как да закачите преждата на куката.

Но преди да започнете да плетете ето някои съвети, които ще са ви полезни, ако сте абсолютно начинаещи:

Плетене на една кука – ръководство за начинаещи. Полезни съвети и необходими материали

 

С коя ръка е правилно да плетем?

Не е задължително да държите куката с доминантната си ръка.

Повечето хора предпочитат да я държат с ръката, с която пишат, но можете да експериментирате, за да видите кое ви е по-удобно.

Активната ви ръка ще борави с куката, докато другата ръка ще подава преждата и ще държи изплетеното.

плетене на една кука за начинаещи основни бримки при плетенето на една кука

Захват на куката:

Горен захват: Дръжте куката над дланта си, с палец и показалец на предназначените места.

Долен захват: Дръжте куката, както бихте хванали химикал, с палеца между показалеца и средния пръст.

И двата захвата са популярни и удобни за десничари и левичари.

плетене на една кука за начинаещи основни бримки при плетенето на една кука

Основни бримки при плетенето на една кука

Начална бримка (подвижен възел)

Всяка плетка, която се плете на една кука, започва с една начална бримка, която представлява възел, който се стяга по специфичен начин около куката (има едно изключение, което се нарича магичен кръг, но той се прави единствено, при плетенето в кръг и на него ще обърна внимание в отделна статия).

Изработване на примка в плетенето на една кука

За да започнете да плетете каквото и да било на една кука, е необходимо да прикрепите или завържете преждата за куката с примка.

Как се плете начална бримка?

 1. На около 15 см от края на преждата направете примка.
 2. Мушнете куката в средата на примката и издърпайте нишката, с която ще работите, през нея.
 3. Опънете внимателно двата края на преждата, за да стегнете примката около куката.
 4. Примката трябва да се хлъзга лесно нагоре и надолу по куката, но не бива да е хлабава, за да не се измъкне.

Съвети за плетене на начална бримка:

 • Ако е прекалено хлабава: Издърпайте внимателно работния край на преждата, за да я свиете.
 • Ако е прекалено стегната: Просто я дръпнете, за да я разхлабите.
 • Ако издърпването на работния край не стяга примката: Измъкнете примката от куката, дръпнете двата края, за да освободите възела, и опитайте отново.

След като преждата е на куката и сте готови да правите бримки:

 • Уверете се, че ръцете ви са в правилно положение.
 • Дръжте примката с ръката, която контролира преждата.
 • Ако използвате горен захват, за да държите куката, уверете се, че палецът ви е на предназначеното място.
 • Премятане на преждата:
 • Премятането на преждата през куката, наречено „наметка“, е най-важната стъпка за изработването на всяка бримка в плетенето на една кука.

Как да премятате преждата:

 1. Направете примка.
 2. Плъзнете примката по дръжката на куката.
 3. С ръката, която управлява преждата, хванете опашката на примката между палеца и средния пръст.
 4. С показалеца на ръката за преждата премятайте преждата зад куката.
 5. Поставете преждата върху дръжката на куката, разположена между примката и шията на куката.

Упражнявайте движението за премятане на преждата, докато свикнете с него.

плетене на една кука за начинаещи основни бримки при плетенето на една кука

Заплитане на основните бримки в плетенето на една кука

Изработване на синджир бримка (СБ)

Синджир бримката (СБ) е основна в плетенето на една кука. Почти всеки модел започва с нея.

Ако работите на редове:

 • Първият ред е низ от СБ, който се нарича основен синджир.
 • Използвате СБ, за да започнете почти всяко плетиво.
 • В други случаи се изработват няколко СБ, които се свързват, за да образуват пръстен, който се използва, когато плетете в кръг.

Как да изплетете синджир (въздушна) бримка:

 1. Направете примка.
 2. Плъзнете примката по дръжката на куката.
 3. С показалеца на ръката, която управлява преждата, премятайте преждата през куката отзад напред, докато държите опашката на примката между палеца и средния пръст.
 4. Плъзнете преждата от наметката към шията на куката с ръката, която държи куката.
 5. Завъртете куката към вас, така че шията ѝ да срещне примката с лек натиск нагоре.
 6. Издърпайте куката, измъквайки усуканата нишка прежда през примката.

 

Съвети за плетене на синджир бримка:

 • Винаги завъртайте куката с лек натиск нагоре, когато издърпвате през бримка.
 • Всяка спт трябва да е с еднакъв размер.
 • Ако бримките не са с еднакъв размер:
 • Прекалено стегнати: Опитайте се да отпуснете ръцете.
 • Хлабави: Скъсете разстоянието между ръцете си и повдигнете показалеца на ръката, която управлява преждата.
 • Когато синджирът стане дълъг, хванете го близо до куката, за да го обездвижите.
 • Дръжте завършените бримки сравнително близо до куката.

 

Различаване на лицева и опака страна:

Лицева: Равна е, можете да видите всяка бримка.

Опака: Има малка издутина върху всяка бримка.

Изброяване на бримките:

 • Примката не се брои.
 • Започвате да броите от първата бримка под куката.

 

Залепена бримка (ЗБ)

Залепената бримка е най-гладката и най-малката бримка в плетенето на една кука. Тя е по-лесна за изработка от синджир бримката и може да се използва за изплитане на изделия, но е преди всичко помощна бримка или техника.

Залепена бримка за какво се използва?

 • Зашиване: Залепената бримка е добра за свързване на парчета, плетени на една кука, тъй като е сравнително плоска и не създава обемни шевове.
 • Оформяне на плетивото: Ако трябва да се движите от едно място на друго, за да оформите плетивото си, например при ръкавна извивка на дреха, а не искате да прекъсвате преждата и после отново да я свързвате, залепената бримка е идеално решение, защото е почти невидима.
 • Свързване на ново кълбо прежда: Когато трябва да свържете преждата на ново място, независимо дали заради оформяне или смяна на цветове, използвайте залепена бримка, за да я прикачите.
 • Създаване на пръстен: Ако работите на кръгове, залепената бримка съединява единия край на веригата с другия, за да образува пръстен.
 • Поръбване на плетивото: Когато се използва за изплитането на последен ред или кръг в модела, залепената бримка създава хубав стегнат ръб.
 • Украсяване на плетивото: Може да изплетете залепени бримки откъм лицевата страна на плетивото, за да създадете нещо като бродерия.
 • Създаване на комбинирани бримки: Можете да комбинирате залепената бримка с други бримки, за да създадете оригинални плетки.

 

Как се плете залепена бримка?

 1. Изплетете синджир бримка.
 2. Мушнете куката в първата изплетена синджир бримка (бримката, която е най-далеч от куката).
 3. Преметнете преждата отзад напред през куката.
 4. Завъртете шията на куката към вас с лек натиск нагоре и с едно движение издърпайте куката.
 5. Със закачената на нея прежда през бримката, а след това през примката на куката.
плетене на една кука за начинаещи основни бримки при плетенето на една кука

Нисък пълнеж (НП)

Нисък пълнеж е най-основната от всички бримки. Тя е компактна и създава стегнати и плътни изделия. Използва се непрекъснато, самостоятелно или в комбинация с други бримки.

Как се плете нисък пълнеж?

 1. Направете основен синджир.
 2. Лицевата страна на синджира е към вас, а ръката, която управлява преждата, държи основния синджир.
 3. Мушнете куката отпред назад във втората бримка откъм куката.
 4. Преметнете преждата отзад напред през куката.
 5. Завъртете шията на куката към вас с ръката, която я държи.
 6. Издърпайте куката с усуканата прежда през бримката.
 7. Преметнете преждата отзад напред през куката.
 8. Завъртете шията на куката към вас с ръката, която я държи.
 9. Издърпайте куката със закачената на нея прежда през двете примки на куката.

Един нисък пълнеж вече е завършен, а на куката остава една примка.

За да изработите следващата бримка нисък пълнеж и да продължите реда, мушнете куката в следващата синджир бримка.

Повторете от точка 3 до точка 9, за да изплетете втората бримка нисък пълнеж.

Заплитане на полупълнеж

Полупълнежът е особена бримка, различна от всички останали. По височина се намира между ниския и високия пълнеж, но вместо да изплитате 2 примки едновременно, преждата се издърпва през 3 примки на куката. Така се получава доста стегната тъкан, подобна на тази при плетене с висок пълнеж.

Как да изплетете полупълнеж:

 1. Изплетете основен синджир.
 2. Изплетете допълнително 2 синджир бримки за синджира за обръщане.
 3. Направете наметка.
 4. Мушнете куката в третата по ред бримка откъм куката.
 5. Направете наметка.
 6. Внимателно издърпайте куката през синджир бримката, като измъквате закачената за нея прежда. Сега на куката трябва да има 3 примки.
 7. Направете наметка.
 8. Издърпайте преждата през всичките 3 примки на куката.

За да завършите 1 цял ред бримки с полупълнеж:

 1. Започнете със следващата синджир бримка от основния синджир.
 2. Ред 2 с полупълнеж:
 3. Обърнете плетивото.
 4. Изплетете 2 синджир бримки за синджира за обръщане.
 5. Направете наметка.
 6. Пропуснете 1 бримка от реда, която се намира точно под синджира за обръщане.
 7. Мушнете куката в следващата бримка.
 8. Повторете стъпки 3 до 6 от предишния раздел за всяка от следващите бримки.

Не забравяйте да правите наметка преди да мушнете куката във всяка бримка.

Изплетете 1 бримка полупълнеж в горната синджир бримка от синджира за обръщане на предишния ред.

 

Съвети за плетене на бримка полупълнеж:

 • Полупълнежът може да се използва самостоятелно или в комбинация с други бримки за създаване на различни текстури и мотиви.
 • За по-плътна тъкан, използвайте по-малка кука.
 • За по-рехава тъкан, използвайте по-голяма кука.
 • Можете да използвате полупълнеж за изработване на различни изделия, като шалове, пуловери, одеяла и др.

Изработване на висок пълнеж

Високият пълнеж (ВП) е от най-често използваните бримки в плетенето на една кука. Той е почти двойно по-висок от ниския пълнеж и е чудесен за изработка на пуловери, шалове, одеяла, салфетки и други изделия.

Тъканта, изплетена само с бримки висок пълнеж, е плътна, без да е груба.

Може да се съчетава с други бримки за интересни мотиви и текстури.

 

Как да изплетете висок пълнеж?

 1. Изплетете основен синджир.
 2. Изплетете 3 допълнителни синджир бримки за синджира за обръщане.
 3. Направете наметка.
 4. Запомнете, че наметката се прави отзад напред.
 5. Мушнете куката между втората предна примка и по-отзадната издута примка на четвъртата синджир бримка откъм куката.
 6. Направете наметка.
 7. Внимателно издърпайте куката през синджир бримката, измъквайки закачената на нея прежда. Сега трябва да имате 3 примки на куката.
 8. Направете наметка.
 9. Издърпайте преждата през 1 и 2 примки на куката.
 10. Направете наметка.
 11. Издърпайте куката през последните 2 примки на куката.
 12. 1 бримка висок пълнеж е готова. На куката трябва да остане 1 бримка.

 

За да изплетете 2-ри ред висок пълнеж:

 1. Обърнете плетивото с опаковата страна към вас.
 2. Изплетете 3 синджир бримки.
 3. Направете наметка.
 4. Прескочете 1 бримка от реда, която се намира точно под синджира за обръщане.
 5. Мушнете куката в следващата бримка.
 6. Повторете стъпки 3 до 8 за всяка от следващите бримки.
 7. Не забравяйте да правите наметка преди да мушнете куката в бримката.
 8. Не плетете бримката от реда след синджира за обръщане.
 9. Редовно преброявайте бримките, за да сте сигурни, че не сте добавили или изпуснали някоя.

 

Съвети за плетене на бримка висок пълнеж с една наметка:

 • Ако синджирът за обръщане оставя празнина в началото на реда, добавете 2 синджир бримки вместо 3.
 • За по-стегнат ръб, може да използвате по-малка кука.

 

 

Двоен висок пълнеж (ДВП)

Двойният висок пълнеж е по-висок от обикновения висок пълнеж. Той прави по-големи разстояния между бримките и създава по-хлабава тъкан. Използва се предимно в комбинация с други бримки, за да се създаде по-голямо разнообразие от мотиви, интересни текстури и оригинални плетки.

Как да изплетете двоен висок пълнеж?

 1. Направете основен синджир.
 2. Изплетете 4 синджир бримки за синджира за обръщане.
 3. Направете 2 наметки.
 4. Мушнете куката в петата бримка откъм куката.
 5. Направете наметка.
 6. Внимателно издърпайте куката през бримката, като измъквате закачената на нея прежда.
 7. Направете наметка.
 8. Издърпайте преждата през 1 и 2 примки на куката.
 9. Направете наметка.
 10. Издърпайте преждата през следващите 2 примки на куката.
 11. Направете наметка.
 12. Издърпайте преждата през последните 2 примки на куката.
 13. Сега на куката трябва да остане 1 примка.

 

За да започнете втория ред двоен висок пълнеж:

 1. Обърнете плетивото.
 2. Изплетете 4 синджир бримки за синджира за обръщане.
 3. Направете 2 наметки.
 4. Пропуснете 1 бримка от реда, която се намира точно под синджира за обръщане.
 5. Мушнете куката в следващата бримка.
 6. Повторете стъпки 3 до 10 от предишния раздел за всяка от следващите бримки.
 7. Не забравяйте да правите по 2 наметки преди да пъхнете куката във всяка бримка.
 8. Направете 1 двоен висок пълнеж в най-горната бримка от синджира за обръщане на предишния ред.
плетене на една кука за начинаещи основни бримки при плетенето на една кука

Троен висок пълнеж (ТВП)

Тройният висок пълнеж е още по-висок от двойния висок пълнеж. Тъканта, изплетена с троен висок пълнеж, е хлабава и с дупки. Използва се най-вече за дантелени модели, фини мотиви и други изделия на една кука, изработени от памук.

Как да изплетете троен висок пълнеж?

 1. Направете основен синджир.
 2. Изплетете 5 синджир бримки за синджира за обръщане.
 3. Направете 3 наметки.
 4. Мушнете куката в шестата по ред синджир бримка откъм куката.
 5. Направете наметка.
 6. Внимателно издърпайте куката през синджир бримката, като измъквате закачената за нея прежда. Сега на куката трябва да има 5 примки.
 7. Направете наметка.
 8. Издърпайте преждата през 1 и 2 примки на куката. Остават 4 примки.
 9. Повторете стъпки 5 и 6 още 3 пъти, докато на куката остане само 1 примка.

Уверете се, че сте направили 3 наметки преди да мушнете куката във всяка следваща бримка.

За да започнете втория ред троен висок пълнеж:

 1. Обърнете плетивото.
 2. Изплетете 5 синджир бримки за синджира за обръщане.
 3. Направете 3 наметки.
 4. Пропуснете 1 бримка от реда, която се намира точно под синджира за обръщане
Плетива от акрилна прежда – как да се грижим за тях?

Основни бримки в плетенето на една кука най-важното, което да запомните:

Синджир бримка: Най-основната бримка, използва се за започване на работа и за изграждане на основа за други бримки.

Залепена бримка: Използва се за свързване на парчета, за оформяне на ръбове и за други декоративни цели.

Нисък пълнеж : Създава плътна и гладка тъкан.

Полупълнеж: По височина е между ниския и високия пълнеж, създава стегната тъкан.

Висок пълнеж: По-висока бримка от ниската плътна, създава по-рехава тъкан.

Двоен висок пълнеж: Още по-висок от високия пълнеж, създава много рехава тъкан.

Троен висок пълнеж: Най-високата бримка, използва се предимно за дантелени изделия.

 

Съвети за плетене на основните бримки при плетенето на една кука:

 • Винаги правете наметка преди да мушнете куката в бримката.
 • Не забравяйте синджира за обръщане в началото на всеки ред.
 • Преброявайте бримките си редовно, за да сте сигурни, че не сте добавили или изпуснали бримки.

Експериментирайте с различни комбинации от бримки, за да създадете различни текстури и мотиви.

С тези основни техники можете да изплетете голямо разнообразие от изделия на една кука!

С усвояването на основните бримки – синджир, нисък пълнеж, висок пълнеж, залепена бримка, полупълнеж, двойно висок пълнеж и троен висок пълнеж – вие прекрачихте прага на вълнуващия свят на плетенето на една кука.

Тези бримки са фундаментът, върху който можете да изградите безброй красиви и функционални изделия. Не се страхувайте да експериментирате, да комбинирате различните бримки и да създавате свои собствени уникални мотиви и текстури.

Плетенето на една кука е не само приятно и релаксиращо занимание, но и чудесен начин да изразите себе си и да сътворите нещо специално. С търпение, практика и въображение, вие ще се превърнете в истински майстори на една кука!

Не спирайте да творите!

плетене на една кука за начинаещи основни бримки при плетенето на една кука

Не забравяйте да споделите вашите творения с мен в социалните мрежи! За целта трябва само да ме отбележите като поставите @Красотичките на Дени – Denny’s Beauties.

По този начин, освен, че ще видя вашата Красотичка и ще ме подкрепите и стимулирате да създавам още красиви и модерни авторски схеми, които да споделям с вас!

  Ще ти бъда благодарна да споделиш тази статия, за да достигне до повече хора, на които да бъде полезна!

ОТ СЪЩАТА КАТЕГОРИЯ:

Как да замените преждата в моделите за плетене на една кука

Съвети за замяна на прежда в моделите за плетене на една кука   “С каква прежда мога да заменя тази, която е посочена в схемата, защото не я откривам в магазините за прежди?” Това е въпрос, който често получавам и реших да напиша статия по въпроса, тъй като...

Плетене на илици за копчета на една кука – видове, техники и съвети

Как се плетат илици за копчета на една кука Плетените илиците за копчета са тема, която плаши всеки начинаещ плетач на една кука, но след като прочетете тази статия вярвам, че всичко за плетенето на илици за копчета на жилетки или блузи на една кука ще ви се изясни....

Как да увеличаваме или намаляваме размера на плетивото при плетене

Как да увеличаваме и намаляваме размера на плетивото на една кука - съвети и триковеНа всяка от нас се е случвало да си хареса схема на дадено плетиво, но да няма инструкции как да я направим в по-голям или по-малък размер. Това е въпрос с повишена трудност за всички...

Плетене на една кука – ръководство за начинаещи. Полезни съвети и необходими материали

    Плетене на една кука - ръководство за начинаещи. Полезни съвети и необходими материалиПлетенето на една кука е забавно, релаксиращо и полезно хоби, което всеки може да прави! Да, знам, че за някои изглежда сложно като ядрена физика – и за мен в началото е било...

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Акрилна прежда за плетене на една кука – всичко, което трябва да знаете

Акрилна прежда за плетене на една кука – всичко, което трябва да знаете

  Акрилна прежда – за и против   Акрилната прежда не ми е от най-любимите, но има своите предимства, за които ще ви разкажа днес. Разбира се, има най-различни видове и не може да слагаме всички под общ знаменател, затова ще се постарая в тази статия подробно да...

повече информация
Плетена шапка на една кука и пуловер с Пуфи – Онлайн курс по плетене Февруари 2024 г.

Плетена шапка на една кука и пуловер с Пуфи – Онлайн курс по плетене Февруари 2024 г.

  Как да си изплетете двуцветна шапка на една кука и пуловер с Пуфи - видео уроци  Февруари 2024 г.   Плетена шапка или шал? Много се чудех кои да са първите видео уроци, които да включа в онлайн курса по плетене на една кука и плетене с пръсти в YouTube канала...

повече информация
Как да замените преждата в моделите за плетене на една кука

Как да замените преждата в моделите за плетене на една кука

Съвети за замяна на прежда в моделите за плетене на една кука   “С каква прежда мога да заменя тази, която е посочена в схемата, защото не я откривам в магазините за прежди?” Това е въпрос, който често получавам и реших да напиша статия по въпроса, тъй като...

повече информация
Как се става майстор Художествено плетиво

Как се става майстор Художествено плетиво

  Майстор Художествено плетиво – нужно ли ми е и каква е процедурата за вписване в Националната занаятчийска камара   Доста често получавам запитвания каква е процедурата за кандидатстване и получаване на майсторско свидетелство. А напоследък забелязвам и как...

повече информация
Прежда от алпака – всичко, което трябва да знаете

Прежда от алпака – всичко, което трябва да знаете

  Прежди от алпака и други камилови влакна: характеристики, свойства и грижа за тях   Последните години приждите от алпака станах голям хит сред ценителите на качественото ръчно плетиво и най- вече сред хората, които го изработват. И затова си има не една, а...

повече информация
Онлайн курс по плетене на една кука от Denny’s Beauties – Деница Парижкова майстор Художествено плетиво

Онлайн курс по плетене на една кука от Denny’s Beauties – Деница Парижкова майстор Художествено плетиво

Онлайн курс по плетене на една кука – лесен достъп по всяко време   Отдавна ме питате дали провеждам работилници по плетене на една кука или планирам такъв курс. Вашите запитвания ме вдъхновиха да създам онлайн курс, който включва видео уроци за разнообразни...

повече информация
Деница Парижкова - майстор Художествено плетиво

Деница Парижкова - майстор Художествено плетиво

Всички модели и схеми, представени в този блог dennysbeauties.com, са мои авторски и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Нямате право да копирате, разпространявате, превеждате, продавате или използвате съдържанието на този блог с търговски цели.

Разрешавам използването на схемите и моделите ми за плетене за продажба на готови плетени изделия, при условие че изрично посочите моето авторство при публикуване на снимки на изделия, изработени по мои модели.

Благодаря за разбирането!

Здравейте, мили хора!

Казвам се Дени и съм майстор Художествено плетиво.

Обожавам да плета и да уча всички, които имат желание да се научат да плетат на една кука или с пръсти.

Имам YouTube канал и сайт с уроци за плетене. Можете да разгледате работата ми и благотворителните кампании, в които често се включвам в социалните ми мрежи или на сайта ми.

Защо да ме подкрепите с вашето дарение?

С вашата помощ ще имам възможност да правя все по-добри и разнообразни уроци и ръководства, които ще помогнат на повече хора да се впуснат в този чудесен свят на творчеството с плетене на една кука.

С вашата подкрепа ще създавам все по-качествено и полезно съдържание за сайта и YouTube канала ми с уроци по плетене на една кука и плетене с пръсти.

Вашето дарение ще ми помогне да продължа да правя плетенето на една кука и ръчното плетиво модерни и популярни в България.

А освен това ще имам възможност да участвам в повече благотворителни кампании в помощ на бездомните животинки и популяризирането на занаята плетене сред децата, с дарения и безплатни уроци на училища и читалища.

С вашата подкрепа ще мога да организирам безплатни работилници за деца, които искат да се научат да плетат на една кука или с пръсти, на които да изработваме изделия, които да даряваме на благотворителни базари в помощ на бездомни животни и деца в неравностойно положение.

С най-добри пожелания,

Деница Парижкова Denny’s Beauties

Е- БЮЛЕТИН
Контакти

Pin It on Pinterest

Share This